Otobüs-Minibüs Ehliyeti

“D1” Sınıfı ile ilgili bilgiler;

Yaş şartı : 21 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekmektedir.

Deneyim : En az B sınıfı

Araç sürme yetkisi : D1 sürücü belgesini alan kişi, bunun yanında M, B, B1, ve F tipindeki araçları da sürebilmektedir.

Kullanıldığı araçlar : Minibüs kullanabilirler.

Geçerlilik süresi : 5 yılın ardından yenilenmesi gerekmektedir.

 

“D1E” Sınıfı ile ilgili bilgiler;

Yaş şartı : 21 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekmektedir.

Deneyim : D1 sınıfı

Araç sürme yetkisi : D1E sürücü belgesini alan kişi, bunun yanında M, B, BE, B1, D1 ve F tipindeki araçları da sürebilmektedir.

Kullanıldığı araçlar : D1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanabilirler.

Geçerlilik süresi : 5 yılın ardından yenilenmesi gerekmektedir.

 

“D” Sınıfı ile ilgili bilgiler;

Yaş şartı : 24 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekmektedir.

Deneyim : En az B sınıfı

Araç sürme yetkisi : D sürücü belgesini alan kişi, bunun yanında M, B, B1, D1 ve F tipindeki araçları da sürebilmektedir.

Kullanıldığı araçlar : Minibüs ve Otobüs kullanabilirler.

Geçerlilik süresi : 5 yılın ardından yenilenmesi gerekmektedir.

 

“DE” Sınıfı ile ilgili bilgiler;

Yaş şartı : 24 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekmektedir.

Deneyim : D sınıfı

Araç sürme yetkisi : DE sürücü belgesini alan kişi, bunun yanında M, B, BE, B1, D, D1, D1E ve F tipindeki araçları da sürebilmektedir.

Kullanıldığı araçlar : D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçmeyen römorktan oluşan birleşik araçları kullanabilirler.

Geçerlilik süresi : 5 yılın ardından yenilenmesi gerekmektedir.

 

 

 

>>İstenen belgeler

  1. Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.
  2. A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;
    1) T.C. kimlik numarası (nüfus kağıdının arkalı önlü fotokopisi)

2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim  durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği (En az ilkokul  mezunu olunmalıdır, 5. sınıftan ayrılanlar veya 2.kademe okur yazar belgesi alanlar da ehliyet alabilirler),

3) Son altı ayda çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf (2 tanesi biyometrik olmalı)

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu (Özel hastanelerden, kliniklerden, veya aile hekimliğinden alınabilir.),

5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adli mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmamış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),

6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında belge alacaklar için mevcut sürücü belgesinin veya sürücü sertifikasının fotokopisi.

 

  1. B) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

2) Türkiye'de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgah izni veya öğrenim vizesi

3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu (Özel hastanelerden, kliniklerden, veya aile hekimliğinden alınabilir.),

5) Son altı ayda çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf (2 tanesi biyometrik olmalı)

istenir.

 

  1. C) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.

 

TOP google232e97962d9f3c96
WhatsApp chat
ADAMARMARA SÜRÜCÜ KURSU